Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200289553 "ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Ю. Венелин" 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Нови възможности за обучение и заетост в "Глобал Адвайзърс" АД" 16.10.2013 118 406 118 406 0 118 405 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пилотни оценки на риска на институционално ниво и на ниво проект от външен модератор BG161PO001-5.3.01-0010-C0001
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001
Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище "Св. Св. Кирил Методий", Начално училище "В.Левски" и Обединено детско заведение "Ралица", гр. Кричим BG161PO001-4.1.03-0019-C0001
Извършване на анализи и оценки за нуждите на ефективното управление на ОПАК BG051PO002-4.1.01-0011-C0001
Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви” BG051PO002-1.1.03-0001-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" BG161PO005-1.0.06-0006-C0001
Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им BG161PO005-1.0.06-0077-C0001
Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” BG161PO003-1.2.02-0007-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен BG161PO005-1.0.06-0058-C0001
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията в Община Ловеч BG051PO002-1.1.04-0043-C0001
Ефективна и модерна администрация - община Асеновград BG051PO002-1.1.04-0024-C0001
Подобряване водния цикъл на град Септември BG161PO005-1.0.06-0080-C0001
Интегриран воден проект за изграждане ГПСОв и изграждане и разширение на ВиК мрежата на град Раднево BG161PO005-1.0.06-0051-C0001
Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси BG051PO002-1.1.05-0010-C0001
Анализ на административната дейност на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” BG051PO002-1.1.05-0011-C0001
Разработване на бактериален препарат с имуностимулиращ и профилактичен противовъзпалителен ефект в храносмилателния тракт BG161PO003-1.1.05-0287-C0001
Средногорие - популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица. BG161PO001-3.2.03-0018-C0001
Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление BG051PO002-2.2.16-0001-C0001
Повишаване организационния капацитет и ефективността на Агенция по заетостта BG051PO002-1.1.08-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз