Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0080-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-80-164
Наименование: Подобряване водния цикъл на град Септември
Бенефициент: Община Септември
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.11.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта: Подобряване водния цикъл на град Септември
Дейности: Надзор по време на строителството
проучвания и проектиране
Публичност
Одит
Техническа помощ
Строителство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 441 111 BGN
Общ бюджет: 6 377 025 BGN
БФП: 5 968 895 BGN
Общо изплатени средства: 5 965 582 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 968 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 422 056 BGN
2014 2 829 466 BGN
2015 2 714 061 BGN
5 965 582 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 775 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 337 644 BGN
2014 2 263 573 BGN
2015 2 171 249 BGN
4 772 466 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 193 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 411 BGN
2014 565 893 BGN
2015 542 812 BGN
1 193 116 BGN
Финансиране от бенефициента 1 858 282 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз