Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000530632 Община Русе
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе пл. Свобода 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе” 16.07.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Нови възможности за услугата "Социален асистент" в град Русе 12.05.2008 72 136 68 017 5 263 66 906 15,00 Приключен
Пространствата на духовността – ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сгради: Регионална библиотека „Любен Каравелов", Пантеон на възрожденците, Русенска художествена галерия 03.02.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе 12.01.2009 624 987 624 987 0 624 987 44,50 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово 12.01.2009 0 0 0 0 34,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на град Мартен" 12.01.2009 327 423 327 423 0 327 423 31,17 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА РУСЕ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 10.02.2009 297 727 297 727 0 297 727 12,00 Приключен
„Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” - гр.Русе” 25.06.2009 890 015 867 123 34 520 867 123 24,00 Приключен
„Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина” 21.10.2009 8 682 903 7 849 916 853 973 7 854 296 24,00 Приключен
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе 13.12.2010 2 920 919 2 920 919 3 636 2 478 401 24,00 Приключен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе 23.06.2011 913 989 913 989 0 868 290 30,00 Приключен
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ 12.07.2011 525 413 525 413 0 525 262 53,80 Приключен
"Аз, градът" Фестивал за съвременна градска култура 09.08.2011 764 837 764 717 120 726 481 24,00 Приключен
Развитие на културно-исторически атракции в градски турситически ансамбъл 23.11.2011 3 893 194 3 715 521 180 393 3 715 521 34,70 Приключен
Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе 28.12.2011 1 768 443 1 768 443 0 1 768 443 25,30 Приключен
"СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария" 05.01.2012 193 559 193 559 0 193 486 15,00 Приключен
ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ 31.01.2012 6 984 914 6 460 615 544 809 6 460 615 30,40 Приключен
Интегрирана система за градски транспорт на град Русе 06.08.2012 25 883 535 25 451 353 453 126 25 451 353 41,00 Приключен
"Реки на времето" 13.08.2012 407 819 407 756 63 387 368 24,00 Приключен
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе 04.10.2012 92 152 92 152 0 92 138 15,00 Приключен
"Звено за услуги в домашна среда" 26.11.2012 198 372 198 372 0 172 994 15,00 Приключен
Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства 10.06.2013 4 621 802 4 621 802 0 4 390 712 25,83 Приключен
Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройствa 20.06.2013 270 975 270 975 0 253 671 22,00 Приключен
Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на кимплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в община Русе 28.08.2013 572 060 572 060 0 571 938 18,00 Приключен
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г." 03.10.2013 1 392 628 1 392 628 0 1 392 628 27,00 Приключен
„Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” 16.10.2013 200 300 200 300 0 200 139 14,00 Приключен
Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима 07.11.2013 71 360 71 360 0 71 360 9,00 Приключен
„Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“ 05.08.2014 135 658 135 658 0 135 658 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе 04.11.2010 14,00 Приключен
„Детски кът за развитие” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства 05.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
ФромРома 29.02.2012 13,00 Приключен
"Реки на времето" 13.08.2012 24,00 Приключен
Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) 18.05.2013 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз