Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0074-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за социална реализация на ученици от етническите малцинства в три основни училища в гр. Русе чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
Дейност 2 Откриваща пресконференция
Дейност 3 Провеждане на Обучение 1 Методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда и Обучение 2 Интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин
Дейност 4 Доставка на консумативи и материали, костюми и облекла, музикални инструменти
Дейност 5 Закупуване на компютри и софтуер
Дейност 6 Сформиране и дейност на клубове "Да рисуваме заедно", "Родолюбие", "Млад актьор", "С песен светът е чудесен" и "Танцувай с мен"
Дейност 7 Фестивал на клубовете
Дейност 8 Отпечатване и разпространение на материали за информация и публичност
Дейност 9 Заключителна пресконференция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сара 55 ЕООД
АДИ-ПЛАМ ООД
ВГ ТУР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 563 BGN
Общ бюджет: 92 152 BGN
БФП: 92 152 BGN
Общо изплатени средства: 92 138 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 900 BGN
2014 65 238 BGN
2015 0 BGN
92 138 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 865 BGN
2014 55 452 BGN
2015 0 BGN
78 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 035 BGN
2014 9 786 BGN
2015 0 BGN
13 821 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз