Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0050-C0001
Номер на проект: Д01-4039/18.05.2013
Наименование: Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на необходимата професионална квалификация и практически умения на младите специалисти с висше образование.
Дейности: Дейност 11 Подготовка
Дейност 10 Подготовка
Дейност 11 Изпълнение Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол.
Дейност 5 Изпълнение Идентифициране на учебните програми
Дейност 9 Изпълнение Въвеждане на иновативни инструменти и мерки за осъвременяване на методите на преподаване.
Дейност 8 Изпълнение Апробиране на актуализираните учебни програми
Дейност 13 Подготовка
Дейност 2 Изпълнение Анкетно проучване
Дейност 12* Изпълнение Осигуряване на публичност и разпространение на информация за проекта
Дейност 1 Изпълнение Анализ на търсенето на кадри и изискванията на пазара на труда
Дейност 5 Подготовка
Дейност 3 Подготовка и изпълнение Формиране на съвместни работни екипи
Дейност 13* Изпълнение Одит на проекта.
Дейност 7 Изпълнение Актуализиране на учебните програми
Дейност 12 Подготовка
Дейност 6 Подготовка
Дейност 4 Подготовка
Дейност 7 Подготовка
Дейност 4 Изпълнение предприемане на действия за включване на партньорите
Дейност 6 Изпълнение анализ на учебните програми
Дейност 10 Изпълнение Активно включване на бизнеса в процеса на обучение по актуализираните учебни програми.
дейност 1 Подготовка
Дейност 8 Подготовка
Дейност 2 Подготовка
Дейност 9 Подготовка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 095 BGN
Общ бюджет: 129 348 BGN
БФП: 129 348 BGN
Общо изплатени средства: 129 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 019 BGN
2014 85 962 BGN
2015 12 367 BGN
129 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 366 BGN
2014 73 068 BGN
2015 10 512 BGN
109 945 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 653 BGN
2014 12 894 BGN
2015 1 855 BGN
19 402 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз