Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131460040 "Рувекс" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Ал.Малинов"№41
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
По-конкурентоспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията 04.08.2009 0 0 123 109 0 14,00 Приключен
"Подобряване на условията на труд на работното място на заетите в "Рувекс" АД" 25.06.2013 114 385 114 385 0 114 384 10,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
Обучение на служителите в Община Лесичово за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.08-0186-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово BG051PO002-2.2.08-0116-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Кубрат за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0198-C0001
По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация BG051PO002-2.2.08-0171-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Опака за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0125-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера. BG051PO002-2.2.08-0170-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0197-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Любимец за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0184-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0032-C0001
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Ябланица BG051PO002-2.2.08-0034-C0001
Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Бобошево с цел постигане на по-ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.08-0179-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница BG051PO002-2.2.08-0131-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0113-C0001
Повишаване административния капацитет на служителите в Община Димово. BG051PO002-2.2.08-0192-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез специализирано обучение BG051PO002-2.2.09-0076-C0001
ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ BG051PO002-2.2.08-0169-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения BG051PO002-2.2.08-0087-C0001
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване BG051PO002-2.2.09-0048-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Садово BG051PO002-2.2.12-0033-C0001
КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОГРЕС - повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие чрез предоставяне на обучения BG051PO002-2.2.12-0103-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0113-C0001
Повишаване компетентността на служителите от Агенция „Митници” в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата BG051PO002-2.2.12-0125-C0001
Администрацията и гражданите – една цел BG051PO002-2.2.08-0120-C0001
Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване BG051PO002-2.2.14-0009-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация BG051PO002-2.2.14-0058-C0001
Повишаване компетенциите на администрацията на община Земен за подобряване на нейната ефективност. BG051PO002-2.2.15-0034-C0001
Надграждане компетенциите на администрацията на община Радомир за повишаване на нейната ефективност. BG051PO002-2.2.15-0038-C0001
„ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН” BG051PO002-2.2.15-0106-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.15-0167-C0001
Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово BG051PO002-2.2.15-0012-C0001
„Компетентност и ефективнoст“ – обучение на служителите в Община Ковачевци BG051PO002-2.2.15-0052-C0001
Подобряване квалификация на служителите на община Ябланица-инвестиция в бъдещето BG051PO002-2.2.15-0006-C0001
Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0150-C0001
Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им BG051PO002-2.2.17-0042-C0001
Администрацията на район Банкя – компетентен и ефективен партньор на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз