Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0251-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По-конкурентоспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията
Бенефициент: "Рувекс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: По-конкурентоспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията
Дейности: Подготовка на техническата документация за закупуване на оборудване и софтуер; Избор на доставчик
Закупуване и въвеждане в екплоатация на оборудването и съответния софтуер
Избор на консултантска организация
Въвеждане на СУИС
Избор на сертифицираща организация
Получаване на сертификат
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 996 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 184 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 67 184 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 57 106 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 57 106 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 078 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 078 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 123 109 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз