Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 041061430 "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул."Д-р Пюскюлиев" 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги" 17.07.2009 769 474 500 158 289 538 499 900 18,00 Приключен
Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите във ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ 04.04.2013 81 940 61 455 20 490 61 455 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ОБЩИНА ВАРНА BG161PO001-2.1.02-0015-C0001
„Ремонт и рeхабилитация на общински пътища: VAR 1023- /Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево/и VAR 1020- /Слънчево до пътен възел за магистрала „Хемус”/” BG161PO001-2.1.02-0016-C0001
Лот 7 Рехабилитация на път II–29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилски BG161PO001-2.1.01-0009-C0001
Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване BG161PO001-1.4.02-0017-C0001
Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път ІІ-53 Елена - Сливен и на път III–405 Царевец - Свищов, област В. Търново BG161PO001-2.1.01-0021-C0001
Лот 22 Рехабилитация на път IIІ-5102 – Мировец - Буховци – Острец – Надарево – Дългач - Певец, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0024-C0001
Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен BG161PO001-1.4.05-0029-C0001
Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен BG161PO001-1.4.05-0052-C0001
Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс BG161PO001-3.1.02-0084-C0001
Лот 32 Път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600 BG161PO001-2.1.01-0035-C0001
Лот 37 Път ІІІ-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253 BG161PO001-2.1.01-0039-C0001
Лот 52 Път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000 BG161PO001-2.1.01-0049-C0001
Интегрирана система за градски транспорт на град Русе BG161PO001-1.5.03-0005-C0001
Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие BG161PO001-5.3.02-0007-C0001
Лот 63 Рехабилитация на път ІІ-27 І-2 - о.п. Шумен - Нови пазар - Владимирово - о.п. Добрич - Балчик - пристанище Балчик от км. 25+000 до км. 32+700, област Варна BG161PO001-2.1.01-0059-C0001
Лот 64 Рехабилитация на път III–2702 Владимирово – о.п. Добрич – Одринци – Ведрина – п.к. гара Оборище – Генерал Киселово – Вълчи дол – Шипско – Суворво“ от км. 17+840 до км. 24+300, област Варна BG161PO001-2.1.01-0060-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз