Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/016-02
Наименование: Лот 22 Рехабилитация на път IIІ-5102 – Мировец - Буховци – Острец – Надарево – Дългач - Певец, област Търговище
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 26.09.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на третокласния път IIІ- 5102 ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Търговище), както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ Авт.удълж. 124 дни (15.12.11-16.04.12).Нов срок-31.08.12.
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА Авт.удълж. 124 дни (15.12.11-16.04.12).Нов срок-31.08.12.
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Авт.удълж. 124 дни (15.12.11-16.04.12).Нов срок-31.08.12.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 983 321 BGN
Общ бюджет: - 3 896 609 BGN
БФП: - 3 896 609 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 3 896 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 069 238 BGN
2012 817 296 BGN
2013 2 645 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 889 178 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 3 312 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 608 852 BGN
2012 694 702 BGN
2013 2 248 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 305 802 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 584 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 460 386 BGN
2012 122 594 BGN
2013 397 BGN
2014 0 BGN
2015 - 583 377 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 431 205 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз