Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0016-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/013
Наименование: „Ремонт и рeхабилитация на общински пътища: VAR 1023- /Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево/и VAR 1020- /Слънчево до пътен възел за магистрала „Хемус”/”
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Подобряване на достъпността , взаимосвързаността и сближаването в региона на Община Аксаково чрез ремонт и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, свързваща основните населени места с републиканската пътна мрежа.
Дейности: Осъществяване на информационна кампания
Подготовка и изпълнение на СМР
Мониторинг, оценка и контрол
Отчети и финален доклад
Подготовка и изпълнение на СМР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 972 980 BGN
Общ бюджет: 3 669 006 BGN
БФП: 3 669 006 BGN
Общо изплатени средства: 3 790 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 669 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 497 298 BGN
2010 4 339 171 BGN
2011 0 BGN
2012 - 29 631 BGN
2013 - 779 395 BGN
2014 0 BGN
2015 - 237 381 BGN
3 790 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 118 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 422 703 BGN
2010 3 688 295 BGN
2011 0 BGN
2012 - 25 186 BGN
2013 - 662 486 BGN
2014 0 BGN
2015 - 201 774 BGN
3 221 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 550 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 595 BGN
2010 650 876 BGN
2011 0 BGN
2012 - 4 445 BGN
2013 - 116 909 BGN
2014 0 BGN
2015 - 35 607 BGN
568 509 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз