Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/015-02
Наименование: Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път ІІ-53 Елена - Сливен и на път III–405 Царевец - Свищов, област В. Търново
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 28.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Отсечките ще повишат достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Велко Търново), както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 540 109 BGN
Общ бюджет: 14 056 566 BGN
БФП: 14 056 566 BGN
Общо изплатени средства: 14 056 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 056 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 568 635 BGN
2012 5 812 839 BGN
2013 4 499 170 BGN
2014 1 185 441 BGN
2015 - 9 519 BGN
14 056 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 948 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 183 340 BGN
2012 4 940 913 BGN
2013 3 824 294 BGN
2014 1 007 625 BGN
2015 - 8 091 BGN
11 948 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 108 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 385 295 BGN
2012 871 926 BGN
2013 674 875 BGN
2014 177 816 BGN
2015 - 1 428 BGN
2 108 485 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз