Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/013-01
Наименование: Лот 7 Рехабилитация на път II–29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилски
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Подобрената транспортна инфраструктура на ІІ-29 и ІІІ-207 в следствие модернизиране, ще допринесе за подобряването на безопасността им, както и ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. По този начин ще се подобри достъпа до най-отдалечените райони, като основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешнорегионалните различия, което е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
Дейности: дейност 1.1. Сформиране на екип, разпределение на функциите.
дейност 1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжна документация и провеждането на процедурите за избор на изпълнители
дейност 1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителство.
дейност 1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителство.
дейност 1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
дейност 1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
дейност 1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг
дейност 1.10. Избор на одитор2
дейност 1.11. Избор на външен консултант за оказване на методическа помощ при изпълнението на дейност “Публичност и визуализация”
дейност 1.12. Подготовка на дейностите по публичност и визуализация.
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА дейността ще се изпълнява през м.2,3,21 и 22
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 306 012 BGN
Общ бюджет: 12 177 697 BGN
БФП: 12 177 697 BGN
Общо изплатени средства: 12 176 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 177 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 438 876 BGN
2011 3 948 722 BGN
2012 3 790 098 BGN
2013 - 1 341 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 176 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 351 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 773 045 BGN
2011 3 356 414 BGN
2012 3 221 583 BGN
2013 - 1 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 349 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 826 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 665 831 BGN
2011 592 308 BGN
2012 568 515 BGN
2013 - 201 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 826 453 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 Реконструирани и рехабилитирани пътища второкласна пътна мрежа.
Индикатор 4 Реконструирани и рехабилитирани пътища третокласна пътна мрежа.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз