Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0992-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите във ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ
Бенефициент: "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ, чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите и нужния за работата й хардуер, допринасящи за ефективна организация на цялостната дейност и оптимизиране на консултанския процес.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Процедури за поддоговаряне
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и внедряване на Софтуерна система за управление на ресурсите в предприя-тието - ERP и хардуер-ни устройства
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Закриване на проекта
Консултантски услуги за написване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
Мад Иновейшънс ООД
"ИНХОМ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 470 BGN
Общ бюджет: 81 940 BGN
БФП: 61 455 BGN
Общо изплатени средства: 61 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 220 BGN
2014 47 235 BGN
2015 0 BGN
61 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 087 BGN
2014 40 150 BGN
2015 0 BGN
52 237 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 133 BGN
2014 7 085 BGN
2015 0 BGN
9 218 BGN
Финансиране от бенефициента 20 490 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Намаление на времето за изпълнение на отделни работни операции
Индикатор 7 Увеличение на приходи от продажби
Индикатор 8 Създадени работни места
Индикатор 9 Намаляване разходите за хартия
Индикатор 10 Клиентска база
Индикатор 11 Създаден екип
Индикатор 12 Разработена тръжна документация
Индикатор 13 Разработено и внедрено ERP
Индикатор 14 Внедрени хардуерни устройства
Индикатор 15 Извършена визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз