Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/039-01
Наименование: Лот 52 Път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Участък от път ІІ-27 - Рехабилитацията на второкласен ІІ-27 е в съответствие с целите на ОПРР. Разглеждания участък е част от републиканската пътна мрежа и пътна артерия, която е най-пряката връзка на областния център Добрич с област Шумен и служи основно за връзка на селищата в района с град Добрич и със селищата в община Вълчи дол. Участък от път ІІІ-2077 - Рехабилитацията на третокласен път IIІ-2077 е в съответствие с целите на ОПРР. Разглеждания участък е част от републиканската пътна мрежа и пътна артерия, която е осъществява връзката на селищата от региона с общински център Тервел, както и за връзка със съседната община Дулово, Силистренска област и гр. Силистра.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 303 818 BGN
Общ бюджет: 10 319 958 BGN
БФП: 10 319 958 BGN
Общо изплатени средства: 10 319 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 319 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 442 812 BGN
2014 888 233 BGN
2015 - 11 087 BGN
10 319 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 771 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 026 390 BGN
2014 754 998 BGN
2015 - 9 424 BGN
8 771 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 547 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 416 422 BGN
2014 133 235 BGN
2015 - 1 663 BGN
1 547 994 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз