Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/033-01
Наименование: Лот 32 Път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 07.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Отсечката ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Шумен), както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 966 339 BGN
Общ бюджет: 5 500 167 BGN
БФП: 5 500 167 BGN
Общо изплатени средства: 5 500 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 500 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 940 112 BGN
2013 1 611 092 BGN
2014 1 961 654 BGN
2015 - 12 692 BGN
5 500 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 675 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 649 096 BGN
2013 1 369 428 BGN
2014 1 667 406 BGN
2015 - 10 788 BGN
4 675 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 825 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 291 017 BGN
2013 241 664 BGN
2014 294 248 BGN
2015 - 1 904 BGN
825 025 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз