Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Васил Левски" 73, ет. 1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на основни групи персонал на "Сейл Комерс" АД 19.12.2009 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално предприятие „Услуги в дома и градината" BG051PO001-5.1.01-0077-C0001
Професионални социални асистенти за качествен живот и услуги в общността BG051PO001-5.2.07-0085-C0001
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” BG161PO001-3.1.02-0099-C0001
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" BG161PO001-3.1.03-0045-C0001
Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град BG161PO001-3.1.03-0002-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Панагюрище-столица на свобододата BG161PO001-3.1.03-0024-C0001
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ BG161PO001-3.1.03-0006-C0001
Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера. BG161PO001-3.1.03-0020-C0001
"Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" BG161PO001-3.1.03-0049-C0001
Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в "Захарни заводи" АД, чрез обучение BG051PO001-2.1.16-0087-C0001
Мостове на културния диалог BG051PO001-4.1.05-0256-C0001
"Обучение по специалност "Армировка и бетон" и създаване на нови работни места в строителството за младежи в "ДОНЕВ СТРОЙ" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0033-C0001
"Ново работно място" BG051PO001-1.1.13-0026-C0001
"Подкрепа за дългосрочна перспектива" BG051PO001-1.1.13-0170-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз