Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0293-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-09002
Наименование: Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на основни групи персонал на "Сейл Комерс" АД
Бенефициент: "СЕЙЛ КОМЕРС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 19.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Обучение по част от професия"Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"; Обучение по част от професия "Сътрудник социални дейности", Обучение по част от професия "Финансов отчетник",спец."Финансова отчетност".
Дейности: Подготовка на Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО и партньорите
Изпълнение на Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО и партньорите
Подготовка на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Изпълнение на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Подготовка на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целевите групи
Изпълнение на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целевите групи
Подготовка на Д4-Адаптиране на програмите за професионалното обучение
Изпълнение на Д4-Адаптиране на програмите за професионалното обучение
Подготовка на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за професионалното обучение
Изпълнение на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за професионалното обучение
Подготовка на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Изпълнние на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Подготовка на Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко 1 година след приключване на обучението
Изпълнение на Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко 1 година след приключване на обучението
Подготовка на Д8-Провеждане на професионалното обучение
Изпълнение на Д8-Провеждане на професионалното обучение
Подготовка на Д9-Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучене
Изпълнение на Д9-Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучене
Подготовка на Д10-Управление и координация на проекта
Изпълнение на Д10-Управление и координация на проекта
Подготовка на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Изпълнение на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Подготовка на Д12-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Изпълнение на Д12-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 957 BGN
Общ бюджет: 224 127 BGN
БФП: 156 889 BGN
Общо изплатени средства: 156 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 184 BGN
2011 0 BGN
2012 114 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 856 BGN
2011 0 BGN
2012 97 357 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 328 BGN
2011 0 BGN
2012 17 181 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 508 BGN
Финансиране от бенефициента 93 839 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз