Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0256-C0001
Номер на проект: ДO1-4598/10.10.2013
Наименование: Мостове на културния диалог
Бенефициент: ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" гр. Самоков
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Прилагане на иновативни подходи на обучение, водещи до успешна социална реализация на деца и ученици от ромско етническо малцинство в община Самоков.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на целевата група.
Дейност 2 Създаване на условия за старт на десеграционен обучителен модел.
Дейност 3* Моят приятел компютърът.
Дейност 4* Заедно да опознаем родината.
Дейност 5* Етноритми
Дейност 6* Дейности по визуализация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Национална Мрежа за Бизнес Развитие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 795 BGN
Общ бюджет: 87 331 BGN
БФП: 87 331 BGN
Общо изплатени средства: 87 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 959 BGN
2014 32 176 BGN
2015 37 196 BGN
87 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 265 BGN
2014 27 350 BGN
2015 31 617 BGN
74 232 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 694 BGN
2014 4 826 BGN
2015 5 579 BGN
13 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз