Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695317 Министерство на здравеопазването
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София пл. "Света Неделя" 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Информирани и здрави 21.05.2009 3 551 107 3 551 107 0 3 551 107 48,70 Приключен
С КРИНИНГ, П РОФИЛАКТИКА И Р ЕАЛНА И НФОРМИРАНОСТ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ! 21.05.2009 6 588 718 6 588 718 0 6 588 036 65,00 Приключен
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния 11.06.2009 3 628 701 3 628 701 0 3 628 701 68,00 Приключен
"Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал" 11.06.2009 676 062 676 062 0 676 062 63,00 Приключен
ПОЛЕТ (Продължаващо обучение на лекари чрез ефективни технологии) 06.10.2010 0 0 0 0 45,00 Прекратен
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София 28.03.2011 31 671 771 31 396 651 515 948 31 397 078 58,00 Приключен
„Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив 28.03.2011 22 811 516 22 470 790 347 947 22 340 850 58,00 Приключен
Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе 28.03.2011 6 242 303 6 149 401 93 704 7 654 319 58,00 Приключен
Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново 28.03.2011 6 304 791 6 263 086 63 678 6 263 058 58,00 Приключен
Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен 28.03.2011 14 314 848 14 287 867 219 287 14 287 867 58,00 Приключен
Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана 28.03.2011 6 197 311 6 154 764 75 940 6 151 741 57,00 Приключен
Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград 08.06.2011 6 317 321 6 264 000 72 430 6 264 000 55,00 Приключен
Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски", МБАЛ-Кърджали 08.06.2011 2 693 839 2 674 868 20 752 2 674 868 55,00 Приключен
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна 08.06.2011 24 437 907 24 421 357 278 039 24 424 280 56,00 Приключен
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян 08.06.2011 5 417 716 5 400 175 18 402 5 400 175 55,00 Приключен
Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен 08.06.2011 5 415 261 5 361 998 29 193 5 355 594 55,00 Приключен
Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 08.06.2011 17 829 867 17 739 328 59 976 17 739 323 56,00 Приключен
Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Бургас 08.06.2011 5 510 638 5 490 398 23 613 5 490 398 56,00 Приключен
БаЗИС – Базa за здравно-информационна система 13.07.2011 0 0 0 0 27,00 Прекратен
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. 21.07.2011 7 755 460 7 755 220 240 7 841 061 53,00 Приключен
"ПОСОКА:семейство" 26.10.2011 771 435 771 435 0 771 435 48,73 Приключен
"Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнението на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея" 11.01.2012 363 600 363 600 0 363 645 48,00 Приключен
"Нови възможности за лекарите в България" 30.10.2012 5 548 032 5 548 032 0 5 548 032 30,00 Приключен
Въвеждане на добри практики за изграждане на капацитeт за оценка на здравни технологии 13.02.2013 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора 28.08.2013 5 352 102 5 322 972 30 934 5 322 972 28,00 Приключен
МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово 28.08.2013 5 066 958 5 036 930 33 713 5 036 930 28,00 Приключен
Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД 28.02.2014 5 961 785 5 923 004 37 120 5 923 004 22,00 Приключен
СМАРТ решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения) 04.11.2014 1 057 133 1 057 133 0 1 057 133 11,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Детство за всички 02.06.2010 60,00 Приключен
BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България” 21.07.2011 27,00 Приключен
„СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАПЛАЩАНИ С ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА” 10.11.2011 12,87 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз