Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/017
Наименование: Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.06.2013
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на медицинското обслужване в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – необходима предпоставка за повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на национално ниво.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Доставка на високотехнологично оборудване за лъчетерапия Дейност 2: Доставка на високотехнологично оборудване за лъчетерапия
Дейност 3: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 4: Извършване на независим финансов одит на проекта Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 962 780 BGN
Общ бюджет: 5 961 785 BGN
БФП: 5 923 004 BGN
Общо изплатени средства: 3 864 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 923 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 864 065 BGN
3 864 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 034 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 284 455 BGN
3 284 455 BGN
В т.ч. Национално финансиране 888 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 579 610 BGN
579 610 BGN
Финансиране от бенефициента 37 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Създадени нови работни места (общо):
Индикатор 2 (Д) Население, с възможност да се облагодетелства от обновяване на материално-техническата база на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
Индикатор 3 (Д) Пациенти, облагодетелствани от новото диагностично оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз