Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0062-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/062-07
Наименование: "Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнението на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея"
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.12.2011
Начална дата: 11.01.2012
Дата на приключване: 11.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне и мотивира екипа за управление на СРИП на национално ниво при управление, наблюдение и изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и постигане високо ниво на усвояване на средствата от ЕС.
Дейности: дейност 5 Провеждане на периодични отчетни заседания на екипа на СРИП
дейност 2 Управление и изпълнение на СРИП
дейност 6 Осигуряване на публичност
дейност 3 Провеждане на процедури по ЗОП/НВМОП
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 4 Осигуряване на техническа обезпеченост на екипа на СРИП
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 153 BGN
Общ бюджет: 363 600 BGN
БФП: 363 600 BGN
Общо изплатени средства: 369 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 363 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 220 BGN
2014 136 553 BGN
2015 185 778 BGN
369 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 309 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 137 BGN
2014 116 070 BGN
2015 157 912 BGN
314 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 083 BGN
2014 20 483 BGN
2015 27 867 BGN
55 433 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Организирани отчетни събрания на екипа за управление на СРИП
Индикатор 2 (Д) Сключени граждански договори с екипа за управление на СРИП
Индикатор 3 (Д) Изплатени възнаграждения на екипа по СРИП
Индикатор 4 (Д) Преносими компютри
Индикатор 5 (Д) Машина за рязане на документи
Индикатор 6 (Д) мултифункционална машина
Индикатор 7 (Д) проведени отчетни събрания на екипа за управление на СРИП и подобрена координация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз