Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175316764 "ИЮ КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, Район Оборище, ул."Оборище" №10, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на международен стандарт СИУИС ISO 27001 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието BG161PO003-2.1.08-0627-C0001
Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово BG161PO001-4.1.04-0073-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „ГАМА КОНСУЛТ” чрез въвеждане на система за управление на информационната сигурност и система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги BG161PO003-2.1.08-0618-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, околна среда и информационна сигурност в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0333-C0001
Повишаване на конкирентоспособността на" Гама консулт"чрез въжеьдане на иновативни високо специализирани софтуерни продукти и технологично оборудване BG161PO003-2.1.11-0005-C0001
"Внедряване на иновативен елемент от стоманобетон в производствения процес на Кастело Прикаст" BG161PO003-1.1.04-0035-C0001
"Внедряване в производството на дерматологично средство за локална терапия и профилактика на акне" BG161PO003-1.1.04-0039-C0001
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово BG161PO001-1.4.06-0045-C0001
Внедряване на интегрирана система за управление на качеството и за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 в Пиримпекс АД BG161PO003-2.1.12-0037-C0001
Внедряване на софтуер за управление на връзки с клиенти (CRM система) в Инвестор.БГ АД BG161PO003-2.1.12-0111-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Аполо 2000" ООД, чрез внедряване на автоматизирани системи за управление на отношенията с клиентите (CRM) и за управление на туроператорска и агентска дейност (ERP) BG161PO003-2.1.12-0157-C0001
Въвеждане на ISO 14001 - Система за управление на околната среда в Стром 21 ООД и адаптиране на цех за екологично чисти бои и мазилки BG161PO003-2.1.12-0508-C0001
Повишаване конкурентоспособността на В И В-ИЗОМАТИК ООД чрез удостоверяване качеството на продуктите BG161PO003-2.1.12-0551-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и ефективно управление на процесите в МЦ САНУС 2000 ООД чрез въвеждане на Система за управление на клинична лаборатория и образна диагностика BG161PO003-2.1.12-0272-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “МАШПРОМ - КМХ” ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0199-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Херкал ЕООД чрез внедряване на високопроизводително технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0359-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер BG161PO003-2.1.13-0192-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0189-C0001
Социални инвестиции за повишаване мотивацията на персонала и производителността на труда BG051PO001-2.1.15-0023-C0001
Технологично обновление в ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95” BG161PO003-2.1.13-0468-C0001
Създаване на технологии за композитни галванични покрития от хром (Cr) и никел (Ni), модифицирани с нано частици BG161PO003-1.1.05-0210-C0001
Иновативен двигател за електромобили-стъкла към екологичен градски транспорт BG161PO003-1.1.05-0209-C0001
Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” BG051PO002-2.2.09-0032-C0001
"Внедряване на иновативна услуга за изпитване на химическата безопасност на опаковки за храни и стоки и играчки, предназначени за деца от "Алми Тест" ООД" BG161PO003-1.1.07-0082-C0001
"Внедряване на иновативен процес във "Фифт Дигрии" ООД" BG161PO003-1.1.07-0011-C0001
"Въвеждане на иновативен технологичен процес в участъка за зъбошлифоване на "ЗММ Нова Загора" АД" BG161PO003-1.1.07-0030-C0001
"Внедряване на иновативен технологичен процес в участъка за формоване на отливки в "Леярмаш" АД" BG161PO003-1.1.07-0029-C0001
Внедряване на иновативни процеси в ДИСКОРДИА АД чрез въвеждане на нови модули и функции към системите за управление на транспортната дейност BG161PO003-1.1.07-0262-C0001
Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството BG161PO003-1.1.07-0346-C0001
Внедряване на иновативна система за хибридни ИТ обучения BG161PO003-1.1.07-0264-C0001
Квалифицирани служители-качествено обслужени граждани в район Връбница BG051PO002-2.2.08-0212-C0001
Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово BG051PO002-2.2.15-0142-C0001
Община Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите BG051PO002-2.2.15-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз