Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0551-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на В И В-ИЗОМАТИК ООД чрез удостоверяване качеството на продуктите
Бенефициент: "В и В - Изоматик" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на ”ВиВ Изоматик” ООД на национално, европейско и световно ниво, чрез доказване на способността му да доставя висококачествени продукти, съответстващи на изискванията на приложимите нормативни актове.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска фирма за подготовка на технически досиета
Дейност 2: Подготовка на технически досиета за 2 продукта за продуктова сертификация
Дейност 3: Процедура по избор на доставчик/изпълнител на планираното оборудване и софтуер
Дейност 4: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 5: Въвеждане на нови модули към съществувата ERP система и внедряване на софтуер за събиране и управление на баркод информация за мобилни терминали и интеграция му с ERP системата
Дейност 6: Избор на акредитирана фирма за извършване на изпитвания и сертификация на продуктите
Дейност 7: Провеждане на изпитвания на продуктите и сертификация
Дейност 8: Визуализация - през целия период на изпълнение на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 051 BGN
Общ бюджет: 210 102 BGN
БФП: 156 526 BGN
Общо изплатени средства: 156 526 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 526 BGN
2015 0 BGN
156 526 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 133 047 BGN
2015 0 BGN
133 047 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 479 BGN
2015 0 BGN
23 479 BGN
Финансиране от бенефициента 55 467 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Закупено и внедрено оборудване за целите на постигане на съответствие с изискванията за продуктово съответсвие и въвеждане на ERP с-ма
Индикатор 5 Увеличение на приходите от продажби в резултат на проекта
Индикатор 6 Намаление на разходите за производство в резултат на проекта
Индикатор 7 Увеличена производителност
Индикатор 8 Нарастване на печалбата в резултат на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз