Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0082-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативна услуга за изпитване на химическата безопасност на опаковки за храни и стоки и играчки, предназначени за деца от "Алми Тест" ООД"
Бенефициент: "АЛМИ ТЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативна услуга за изпитване на химическата безопасност на опаковки за храни и стоки и играчки, предназначени за деца от "Алми Тест" ООД"
Дейности: Дейност 1: Избор на доставчици- Месец 1-4
Дейност 2: Доставка, монтаж и тевъвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 3: Визуализация, информираност и публичност-текущо
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Т.Е.А.М
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
Лабимекс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 228 BGN
Общ бюджет: 221 715 BGN
БФП: 199 544 BGN
Общо изплатени средства: 199 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 130 000 BGN
2015 69 535 BGN
199 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 500 BGN
2015 59 105 BGN
169 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 500 BGN
2015 10 430 BGN
29 930 BGN
Финансиране от бенефициента 22 248 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Закупени и въведени ДМА за нова услуга
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Внедрена иновативна услуга
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на пазарния дял в страната
Индикатор 10 (Д) Индикатор 5: Увеличаване на печалбата
Индикатор 11 (Д) Индикатор 6: Увеличаване приходите от продажба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз