Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0359-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Херкал ЕООД чрез внедряване на високопроизводително технологично оборудване
Бенефициент: "ХЕРКАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Херкал ЕООД чрез внедряване на високопроизводително технологично оборудване
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване (месец 1-5)
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването (месец 6-12)
Дейност 3: Избор на изпълнител и реализиране на услуги за визуализация - текущо
Дейност 4: Одит на проекта – месец 12, след изпълнение
Дейност 5: Подготовка на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"АСО-КС" ООД
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
АВИС 300802 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 649 860 BGN
Общ бюджет: 1 070 653 BGN
БФП: 642 392 BGN
Общо изплатени средства: 642 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 642 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 642 392 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
642 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 546 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 546 033 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
546 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 359 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 359 BGN
Финансиране от бенефициента 433 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Закупени и въведени в производство ново оборудване
Индикатор 9 Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 10 Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 11 Увеличен пазарен дял
Индикатор 12 Повишени приходи от продажби
Индикатор 13 Увеличена печалбата
Индикатор 14 Увеличени приходи от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз