Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0468-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление в ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95”
Бенефициент: ЕТ "НИКОЛАЙ КЬОСЕВ- ЗАРИНА 95"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление в ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95”
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производител/доставчик на планираното оборудване - Месеци 1-5
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването - Месец 6-11
Дейност 3: Визуализация - текущо
Дейност 4: Одит на проекта – месец 12 – след изпълнение
Дейност 5 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 229 BGN
Общ бюджет: 293 404 BGN
БФП: 205 383 BGN
Общо изплатени средства: 205 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 205 383 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 174 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 807 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 807 BGN
Финансиране от бенефициента 88 384 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупени и въведени в производство автоматизирани високо производителни машини
Индикатор 6 Индикатор 2: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 7 Индикатор 3: Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 8 Индикатор 4: Увеличен пазарен дял
Индикатор 9 Индикатор 5: Повишени приходи от продажби
Индикатор 10 Индикатор 6: Увеличена печалбата
Индикатор 11 Индикатор 7: Реализирани приходи от износ
Индикатор 12 Индикатор 5: Въведени нов и технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз