Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0192-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер
Бенефициент: "ТАЛ Инженеринг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер”
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производители/ доставчици на планираното оборудване и специализиран софтуер
Дейност 2: Доставка и инсталиране на специализирания софтуер
Дейност 3: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 4: Визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 026 122 BGN
Общ бюджет: 1 675 221 BGN
БФП: 1 005 132 BGN
Общо изплатени средства: 1 005 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 005 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 767 840 BGN
2014 237 292 BGN
2015 0 BGN
1 005 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 854 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 652 664 BGN
2014 201 698 BGN
2015 0 BGN
854 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 150 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 176 BGN
2014 35 594 BGN
2015 0 BGN
150 770 BGN
Финансиране от бенефициента 684 082 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови технологии
Индикатор 8 Закупени и въведени в производство ново оборудване и специализиран софтуер
Индикатор 9 Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 10 Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 11 Увеличен пазарен дял
Индикатор 12 Повишени приходи от продажби
Индикатор 13 Увеличена печалбата
Индикатор 14 Увеличени приходи от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз