Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0272-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и ефективно управление на процесите в МЦ САНУС 2000 ООД чрез въвеждане на Система за управление на клинична лаборатория и образна диагностика
Бенефициент: Медицински център "Санус 2000" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: В тази връзка, ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на МЦ Санус 2000 ООД, чрез повишаване на ефективността и въвеждане на софтуверно базирана система за управление
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор на изпълнител/и за внедряване на системата за управление на клинична лаборатория и образна диагностика и доставка на необходимото оборудване (месец 1-5)
Дейност 2: Доставка на необходимото оборудване (месец 6-8)
Дейност 3: Внедряване на системата за управление на клинична лаборатория и образна диагностика (месец 6-12)
Дейност 4: Визуализация и техническо и финансово управление на проекта - текущо
Дейност 5: Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 956 BGN
Общ бюджет: 229 247 BGN
БФП: 171 935 BGN
Общо изплатени средства: 171 935 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 171 935 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 935 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 145 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 790 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 790 BGN
Финансиране от бенефициента 58 319 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 6 Закупено ново медицинско оборудване, а именно: Биохимичен анализатор, Хематологичен анализатор, Апарат за образна диагностика (Ехограф)
Индикатор 7 Закупен хардуер, необходим за правилното функциониране на Системата,
Индикатор 8 Увеличаване на пазарния дял
Индикатор 9 Подобряване на финансовия резултат
Индикатор 10 Увеличаване приходите от продажби
Индикатор 11 Намаляване себестойността на услугите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз