Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0262-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни процеси в ДИСКОРДИА АД чрез въвеждане на нови модули и функции към системите за управление на транспортната дейност
Бенефициент: "Дискордиа" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни процеси в ДИСКОРДИА АД чрез въвеждане на нови модули и функции към системите за управление на транспортната дейност
Дейности: Процедура за избор на изпълнител за разработване и внедряване на специализирани модулите към системата за управление на бизнеса
Лицензиране и внедряване на модулите към системата за управление
Визуализация
Управление и финално отчитане на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 131 BGN
Общ бюджет: 447 635 BGN
БФП: 389 478 BGN
Общо изплатени средства: 389 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 349 574 BGN
2015 39 809 BGN
389 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 297 138 BGN
2015 33 838 BGN
330 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 436 BGN
2015 5 971 BGN
58 407 BGN
Финансиране от бенефициента 58 251 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Изграждане на цялостна интегрирана система за управление и автоматизация на бизнес процесите
Индикатор 8 (Д) Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 9 (Д) Увеличаване на пазарния дял на фирмата
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз