Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093385 Община Аксаково
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Аксаково, обл.Варна, ул. „ Георги Петлешев ” №58б
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на Община Аксаково 16.07.2008 5 580 436 5 580 436 0 5 580 436 24,00 Приключен
„Ремонт и рeхабилитация на общински пътища: VAR 1023- /Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево/и VAR 1020- /Слънчево до пътен възел за магистрала „Хемус”/” 04.06.2008 3 669 006 3 669 006 0 4 263 698 24,00 Приключен
Прозрачна и достъпна общинска администрация 03.02.2009 731 979 731 979 0 731 979 12,00 Приключен
Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водоснабдителната мрежа в с.Игнатиево 12.01.2009 266 651 266 651 0 266 651 28,00 Приключен
Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково 03.06.2011 689 599 686 493 3 107 230 514 24,00 Приключен
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" 14.12.2011 278 446 278 446 0 278 413 18,00 Приключен
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково 20.04.2012 300 240 300 240 0 300 240 18,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" 17.07.2012 24 993 977 22 587 057 5 128 040 22 578 153 45,10 Приключен
одобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково 16.08.2012 8 607 211 7 975 875 2 493 882 7 975 875 36,50 Приключен
Протегната ръка за помощ в дома 27.11.2012 212 299 212 299 0 204 798 16,00 Приключен
Обучението – ключ за ефективна администрация 04.04.2013 73 307 73 307 0 73 307 14,20 Приключен
„Ръка за ръка, с поглед към света” 12.03.2013 105 915 105 915 0 105 915 16,00 Приключен
Партньорство за равни възможности 17.05.2013 235 500 235 500 0 235 500 15,00 Приключен
Партньорство за добро управление 15.11.2013 56 822 56 822 0 56 822 9,00 Приключен
Обучението – ключ за компетентна администрация 05.12.2013 72 433 72 433 0 72 433 9,00 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация Аксаково 04.08.2014 33 851 33 851 0 33 851 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Помощ за възрастните чрез създаване на нова професия „Домашен помощник” в община Аксаково 02.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" 20.02.2013 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз