Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0036-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-36-120
Наименование: одобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.07.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 16.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково
Дейности: Надзор по време на строителството
Разходи за проучвания и проектиране
Строителство
Одит
Техническа помощ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 559 042 BGN
Общ бюджет: 8 607 211 BGN
БФП: 7 975 875 BGN
Общо изплатени средства: 7 994 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 975 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 627 952 BGN
2013 4 135 723 BGN
2014 5 257 866 BGN
2015 - 2 027 369 BGN
7 994 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 386 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 502 362 BGN
2013 3 308 578 BGN
2014 4 206 293 BGN
2015 - 1 621 895 BGN
6 395 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 589 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 590 BGN
2013 827 145 BGN
2014 1 051 573 BGN
2015 - 405 474 BGN
1 598 834 BGN
Финансиране от бенефициента 2 493 882 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз