Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175410295 "Африт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Лешникова гора" №21, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян BG161PO001-1.4.05-0015-C0001
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Внедряването на нови технологии в производствения процес и диверсифицирането на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Мегапорт” ООД BG161PO003-2.1.07-0071-C0001
" Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение" BG161PO001-1.4.06-0030-C0001
Разширяване на дейността на „Полигруп” ООД чрез внедряване на ново производствено оборудване BG161PO003-2.1.13-0103-C0001
Инвестиции в устойчивост и растеж на „Бъдещност” АД BG161PO003-2.1.13-0057-C0001
Конкурентоспособност и ''зелен растеж'' чрез разширяване на рециклиращите мощности BG161PO003-2.3.01-0028-C0001
Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари BG161PO003-2.1.13-0488-C0001
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит BG161PO001-4.1.05-0014-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
„Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част” BG161PO001-1.4.09-0029-C0001
Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот BG161PO001-1.4.09-0035-C0001
„Внедряване на система за финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време” BG161PO003-1.1.07-0600-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз