Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0600-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на система за финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време”
Бенефициент: "ДАБЪЛ Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на система за финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време”
Дейности: Дейност 1. Закупуване на Сървърна система
Дейност 2. Придобиване на пълните авторски права и пълната собственост върху ECEST
Дейност 3. Разработване на потребителски интерфейс.
Дейност 4. Прецизиране на подходите за пазарно позициониране на иновацията.
Дейност 5. Осигуряване на публичност на проекта.
Дейност 6. Управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 244 BGN
Общ бюджет: 98 102 BGN
БФП: 88 292 BGN
Общо изплатени средства: 88 292 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 88 292 BGN
88 292 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 75 048 BGN
75 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 13 244 BGN
13 244 BGN
Финансиране от бенефициента 18 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Закупена сървърна система за предлагане на услуги в реално време и непрекъсваем режим на работа
Индикатор 10 (Д) Придобити пълни права върху интелектуална собственост на ECEST
Индикатор 11 (Д) Разработен потребителски интерфейс към ECEST
Индикатор 12 (Д) Разработена Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на иновацията
Индикатор 13 (Д) Разработено проучване на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз