Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0071-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-2
Наименование: Внедряването на нови технологии в производствения процес и диверсифицирането на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Мегапорт” ООД
Бенефициент: Мегапорт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Oбщата цел на настоящия проект е да заздрави и разшири конкурентните позиции на „Мегапорт” ООД на пазара на пластмасови опаковки, което да допринесе за устойчивото развитие на предприятието. Oбщата цел на настоящия проект е да заздрави и разшири конкурентните позиции на Мегапорт ООД на пазара на пластмасови опаковки, което да допринесе за устойчивото развитие на предприятието.
Дейности: Дейност 1: Закупуване на високотехнологично оборудване
Подготовка на дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договори за доставка
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване 1. Машина за производство на чували с дънен шев на ролка
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване 2. Машина за производство на чували с дънен шев
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване 3. Флексопечатна машина
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване 4. Машина за производство на пликове за автоматично пакетиране
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване 5. Инсталация за изсушаване и почистване на пластмаси
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване 6. Инсталация за производство на компаунди
Дейност 2: Одит на проекта
Подготовка на дейност 2: Избор на одитор и сключване на договор
Изпълнение на дейност 2: Изготвяне на одитен доклад
Дейност 3: Визуализация и публичност на проекта
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 988 000 BGN
Общ бюджет: 5 887 503 BGN
БФП: 2 943 264 BGN
Общо изплатени средства: 2 943 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 943 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 597 600 BGN
2012 2 345 595 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 943 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 501 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 507 960 BGN
2012 1 993 756 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 501 716 BGN
В т.ч. Национално финансиране 441 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 89 640 BGN
2012 351 839 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
441 479 BGN
Финансиране от бенефициента 2 988 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Въведени нови продукти/
Индикатор 9 Въведена иновативна технология за производство на чували с дънен шев на ролка
Индикатор 10 Въведена иновативна технология за производство на чували с дънен шев
Индикатор 11 Въведена иновативна технология за печат върху филм/фолио
Индикатор 12 Въведена иновативна технология за производство на пликове за автоматично пакетиране с плоско дъно
Индикатор 13 Въведена иновативна технология за изсушаване и почистване на пластмаси
Индикатор 14 Въведена иновативна технология за производство на специализирани добавки за пластмаси
Индикатор 15 Публикувани съобщения за проекта
Индикатор 16 Информационни табели.
Индикатор 17 Информационни стикери
Индикатор 18 Одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз