Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831252990 Динакорд България ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. „Миджур” 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0058-C0001
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
„Нов живот за миналото” BG161PO001-3.1.02-0097-C0001
Габрово - индустрия за нова градска култура BG161PO001-1.1.10-0026-C0001
Празници "Тунджа-традиции и иновации" BG161PO001-1.1.10-0052-C0001
"Дефилир на духовата музика" BG161PO001-1.1.10-0049-C0001
"Културна мозайка "Неврокопски панаир"" BG161PO001-1.1.10-0035-C0001
"Шумен - живият град" BG161PO001-1.1.10-0028-C0001
"ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕВЛИЕВО - СТОЛИЦА НА ТИКВАТА" BG161PO001-1.1.10-0006-C0001
"Технологична модернизация н повишаване на конкурентоспособността на "Протехника Евент" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0040-C0001
Повишаване на конкуребнтоспособността на"Ню Имидж" АД чрез внедряване на иновативно жисокотехнологично оборудване за развитие на продукти и услиги с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.11-0008-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001
Повишаване на качеството на продукта и управлението на процесите – фактор за устойчиво развитие на конкурентен пазар BG161PO003-2.1.12-0231-C0001
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001
Закупуване на технологично оборудване за производство на филми BG161PO003-2.1.11-0010-C0001
Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" BG161PO001-1.1.10-0017-C0001
Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ АД BG161PO003-2.3.02-0034-C0001
„GOALS” – иновативно средство за обучение и провеждане на изпити” BG161PO003-1.1.07-0147-C0001
Внедряване на иновативна система за хибридни ИТ обучения BG161PO003-1.1.07-0264-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз