Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/032
Наименование: "Културна мозайка "Неврокопски панаир""
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща културна среда съответстваща с бъдещите изисквания на населението на Община Гоце Делчев чрез възприемане ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на Гоцеделчевския регион.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 „Мерки за публичност”
дейност 3 Доставка и монтаж на оборудване”
дейност 4 „Провеждане на промоционална политика”
дейност 5 „Организация и провеждане”
дейност 6 „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 430 825 BGN
Общ бюджет: 402 920 BGN
БФП: 402 920 BGN
Общо изплатени средства: 382 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 249 BGN
2013 239 525 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
382 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 170 BGN
2013 214 312 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
342 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 079 BGN
2013 25 213 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 292 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 @Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 @Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 @Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 @Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 @% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 @% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз