Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831166152 "ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1680 София гр.София 1680, бул."България" бизнес център "Белисимо, ет. 5, офис 58
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Нови конкурентни предимства за ФТС България чрез покриване на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008 ISO/IEC 20000-1:2005 27.04.2012 54 707 41 030 28 494 41 030 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД" BG161PO003-2.1.04-0697-C0001
Интегрирана инвестиция за осигуряване на информационната сигурност в "Елма" ООД BG161PO003-2.1.08-0035-C0001
ИНЖКОНСУЛТ – модерна и конкурентноспособна компания. BG161PO003-2.1.08-0155-C0001
АСУС инвестира във вашата сигурност BG161PO003-2.1.08-0158-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Елмарк Индустриес” АД чрез продуктова сертификация и внедряване на ERP система BG161PO003-2.1.12-0995-C0001
Повишаване конкурентоспособността на БТГ ЕООД чрез внедряване на система за управление на процесите и система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.12-1018-C0001
Модерно управление и високо качество на работа чрез въвеждане на ERP-система в ИНФОМЕД ЕООД BG161PO003-2.1.12-0148-C0001
Конкурентни предимства чрез въвеждане на система за управление на качеството и софтуерна система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-0826-C0001
Въвеждане на ERP система за управление BG161PO003-2.1.12-0834-C0001
Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД BG161PO003-2.1.12-1133-C0001
Повишаване конкурентоспособността на В И В-ИЗОМАТИК ООД чрез удостоверяване качеството на продуктите BG161PO003-2.1.12-0551-C0001
„Инвестиции в ISO 27001:2005 и CRM за конкурентоспособност на ИМЪРЧАНТПЕЙ ООД на световно ниво” BG161PO003-2.1.12-0300-C0001
Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите във ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ BG161PO003-2.1.12-0992-C0001
Внедряване на иновативни процеси в ДИСКОРДИА АД чрез въвеждане на нови модули и функции към системите за управление на транспортната дейност BG161PO003-1.1.07-0262-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз