Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0826-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентни предимства чрез въвеждане на система за управление на качеството и софтуерна система за управление на ресурсите
Бенефициент: "МАКС ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Идеята за настоящият проект и неговата разработка е в унисон със стратегическите планове на ръководния екип на Макс Електроникс за развитие на дружеството в средносрочен и дългосрочен план и нашето желание да увеличим конкурентоспособността на компанията чрез инвестиция във въвеждане на система за управление на качеството и интегриране на система за управление на ресурсите на предприятието (ERP система) в дейността му с включено оборудване към нея. В този смисъл общата цел на проекта е постигане на нови конкурентни предимства и повишаване на конкурентоспособността на Макс Електроникс
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Консултации за разработване и въвеждане на система за управление на качеството (СУК) в Макс Електроникс
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и внедряване на ERP система
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Сертификация на СУК съгласно ISO 9001:2008
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 259 988 BGN
Общ бюджет: 346 358 BGN
БФП: 259 769 BGN
Общо изплатени средства: 259 769 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 259 769 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
259 769 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 803 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
220 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 965 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 965 BGN
Финансиране от бенефициента 86 663 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработена и въведена система за управление на качеството
Индикатор 6 Индикатор 2: Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008
Индикатор 7 Индикатор 3: Доставен и внедрен специализиран софтуер (ERP система)
Индикатор 8 Индикатор 4: Доставен и пуснат в експлоатация сървър
Индикатор 9 Индикатор 5: Доставени и пуснати в експлоатация настолни компютри/ работни станции
Индикатор 10 Индикатор 6: Доставени и пуснати в експлоатация преносими компютри/ работни станции
Индикатор 11 Индикатор 7: Доставен и пуснат в експлоатация бар код скенер
Индикатор 12 Индикатор 8: Доставени и пуснати в експлоатация бар код четци
Индикатор 13 Индикатор 8: Доставени и пуснати в експлоатация бар код принтери
Индикатор 14 Индикатор 9: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз