Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0697-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД"
Бенефициент: "АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД
Дейности: Организиране стартирането на проекта
Получаването на специализирана консултантска помощ, свързана с въвеждане на новата система за управление на производствения процес
Доставка на оборудване и софтуер
Получаването на специализирана консултантска помощ, свързана с разработване на маркетингова стратегия за фирмата
Визуализация на проекта
Финансов одит и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 334 363 BGN
Общ бюджет: 510 576 BGN
БФП: 331 874 BGN
Общо изплатени средства: 331 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 331 874 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 282 093 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 49 781 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 781 BGN
Финансиране от бенефициента 180 042 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз