Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0995-C0001
Номер на проект: 4МС-02-157-33/21.10.2013 г.
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Елмарк Индустриес” АД чрез продуктова сертификация и внедряване на ERP система
Бенефициент: ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е фирмата да усвои и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентноспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и възможностите си за разрастване и експорт
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на софтуерна ERP система
Дейност 3: Доставка и внедряване на програмен продукт-ERP система
Дейност 4: Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител/акредитирана лаборатория за изпитвания на избраните продукти
Дейност 5: Провеждане на необходимите изпитвания относно СЕ маркировка
Дейност 6: Дейности по визуализация на проекта
Дейност 7: Управление и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интертек ВА" ЕООД
"ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
"Импрес" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 420 BGN
Общ бюджет: 388 874 BGN
БФП: 291 655 BGN
Общо изплатени средства: 291 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 189 080 BGN
2014 102 576 BGN
2015 0 BGN
291 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 247 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 160 718 BGN
2014 87 190 BGN
2015 0 BGN
247 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 362 BGN
2014 15 386 BGN
2015 0 BGN
43 748 BGN
Финансиране от бенефициента 97 473 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Разпределение на отговорностите и задълженията за изпълнение на проекта между членовете на екипа
Индикатор 6 Индикатор 2: Сключен договор за изпитване на 5 продукта на фирмата с акредитирана лаборатория
Индикатор 7 Индикатор 3: Сключен договор за доставка и внедряване на ERP система
Индикатор 8 Индикатор 4: Извършени плащания
Индикатор 9 Индикатор 5: Завършени дейности по проекта
Индикатор 10 Индикатор 6: Степен на постигане на целите на проекта
Индикатор 11 Индикатор 7: Визуализирани дейности по проекта
Индикатор 12 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз