Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0148-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модерно управление и високо качество на работа чрез въвеждане на ERP-система в ИНФОМЕД ЕООД
Бенефициент: "ИНФОМЕД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Да се повиши конкурентоспособността на ИНФОМЕД ЕООД чрез модернизиране на технологичното оборудване /закупуване на ДМА/ внедряване на интегрирана управленска информационна система /ERP-система/.
Дейности: Дейност 1 ДЕЙНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВИ
Дейност 2 ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 3 ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТА
Дейност 4 ДЕЙНОСТИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РАВИДОН
"ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
"Прима- софт"ООД
"ФУЛ КОНТАКТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 554 BGN
Общ бюджет: 205 883 BGN
БФП: 154 412 BGN
Общо изплатени средства: 154 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 154 412 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 131 250 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 162 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 162 BGN
Финансиране от бенефициента 51 518 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупени и инсталирани ДМА
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупени и внедрени ДНА
Индикатор 7 Индикатор 3: Сформиран екип
Индикатор 8 Индикатор 4: Изготвени и проведени тръжни процедури
Индикатор 9 Индикатор 5: Изготвени технически и финансов отчети
Индикатор 10 Индикатор 6: Изготвен доклад от външен одитор за разходите по проекта
Индикатор 11 Индикатор 7: публикувана информация за проекта в сайта на ИНФОМЕД ЕООД
Индикатор 12 Индикатор 8: Поставени информационни табели
Индикатор 13 Индикатор 9: Публикации в национална медия
Индикатор 14 Индикатор 10: Изготвени брошури – 1000 бр.,
Индикатор 15 Индикатор 11: Поставени стикери на закупените по проекта ДМА
Индикатор 16 Индикатор 12: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз