Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0035-C0001
Номер на проект: 3МС-02-19/01.06.2011
Наименование: Интегрирана инвестиция за осигуряване на информационната сигурност в "Елма" ООД
Бенефициент: Елма
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „ЕЛМА” ООД и подобряване пазарното позициониране на фирмата, както на националния, така и на европейския и световния пазар
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Разработване, документиране и внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2007
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка и инсталиране на специализиран софтуеър и хардуеър
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Акредитирана сертификация по стандарт ISO/IEC 27001:2007
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 604 BGN
Общ бюджет: 211 540 BGN
БФП: 148 078 BGN
Общо изплатени средства: 148 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 078 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 212 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 212 BGN
Финансиране от бенефициента 64 116 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена система за управление на сигурността на информацията
Индикатор 6 Инсталиран специализиран софтуеър за управление
Индикатор 7 Инсталирана специализирана софтуеърна система за защита
Индикатор 8 Инсталиран специализиран хардуеър за защита
Индикатор 9 Публикации в специализирани браншови издания
Индикатор 10 Информационна табела-


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз