Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии свързани със здравето"
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии свързани със здравето"
Дейности: 1. Организация и управление на дейностите по проекта
2. Подготовка на дейност "Закупуване на ново оборудване"
3. Изпълнение на дейност 2 (Закупуване на ново оборудване)
4. Подготовка на дейност 3 "Закупуване на материали и консумативи"
5. Изпълнение на дейност 3 "Закупуване на материали и консумативи"
6. Въвеждане в експлоатация на обурудването, провеждане на НИРД
7. Разпространение на резултатите и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Метрисис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 397 985 BGN
Общ бюджет: 468 151 BGN
БФП: 397 929 BGN
Общо изплатени средства: 397 928 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 397 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 238 768 BGN
2015 159 160 BGN
397 928 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 338 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 202 953 BGN
2015 135 286 BGN
338 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 815 BGN
2015 23 874 BGN
59 689 BGN
Финансиране от бенефициента 70 233 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Развитие на центъра за технологии свързани със здравето
Индикатор 5 Използване като лабораторна база в учебния процес
Индикатор 6 Използване в дистанционното и мобилно обучение
Индикатор 7 Използване за разработка на докторски дисертации
Индикатор 8 Внедряване на резултатите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз