Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиция във високотехнологично оборудване за извършване на изследователска и развойна дейност с цел развитие на приложните изследвания във Факултет по изчислителна техника и автоматизация на ТУ-Варна"
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 20.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Инвестиция във високотехнологично оборудване за извършване на изследователска и развойна дейност с цел развитие на приложните изследвания във Факултет по изчислителна техника и автоматизация на ТУ-Варна"
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, избор на изпълнители, сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 2 Доставка на платформа за организация и управление на дискретни производства
Дейност 3 Доставка на платформа за организация и управление на непрекъснати производства
Дейност 4. Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Фесто
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 566 668 BGN
Общ бюджет: 666 668 BGN
БФП: 566 668 BGN
Общо изплатени средства: 566 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 566 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 170 000 BGN
2015 396 666 BGN
566 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 481 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 500 BGN
2015 337 166 BGN
481 666 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 500 BGN
2015 59 500 BGN
85 000 BGN
Финансиране от бенефициента 100 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Индикатор за дейност 1: Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Индикатор 5 Индикатор за дейност 2: Доставка на платформа за организация и управление на дискретни производства
Индикатор 6 Индикатор за дейност 3: Доставка на платформа за организация и управление на непрекъснати производства
Индикатор 7 Индикатор за проект 1 Нови видове приложни изследвания и разработки, възможни във ФИТА
Индикатор 8 Индикатор за проект 2 Обучени студенти и докторанти посредством оборудването по проекта във ФИТА годишно
Индикатор 9 Индикатор за проект 3 Разкрити нови специалности във ФИТА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз