Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Оборудване на лабораторен комплекс за научно приложни изследвания за корабите в Българските Териториални Води за оптимизиране на трафика, намаляване на вредните емисии във въздуха и отпадните води в морската среда с лаборатории за изследване, развитие на еко и енергоспестяващи технологии и процеси и оптимизиране на: 1. кораби с динамично позициониращи системи и подобряване на енергетичните им комплекси с цел оптимизиране на вредните емисии изпускани във въздуха и намаляване на разходите за гори
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: „Оборудване на лабораторен комплекс за научно приложни изследвания върху корабите в Българските Териториални Води за оптимизиране на трафика, намаляване на вредните емисии във въздуха и отпадните води в морската среда с лаборатории за изследване, развитие на еко и енергоспестяващи технологии и процеси и оптимизиране на: 1. кораби с динамично позициониращи системи 2. трафика на товарни кораби в подходите на Черноморските и Дунавските пристанища на Република България".
Дейности: Дейност 1. Подготовка и провеждане на процедура за доставчик на оборудването.
Дейност 2. Изпълнение на договорите за доставка на оборудване, включително доставка, монтаж и пускане в експлоатация.
Дейност 3. Информираност и публичност на проекта.
Дейност 4. Управление и мониторинг на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Нависим" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 014 098 BGN
Общ бюджет: 894 792 BGN
БФП: 760 573 BGN
Общо изплатени средства: 1 014 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 760 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 811 278 BGN
2015 202 816 BGN
1 014 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 646 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 689 587 BGN
2015 172 394 BGN
861 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 692 BGN
2015 30 422 BGN
152 114 BGN
Финансиране от бенефициента 178 958 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 3 Брой сформирани екипи по проекта.
Индикатор 4 Подготвена и проведена процедура за избор на доставчик на оборудването
Индикатор 5 Брой закупено, инсталирано и въведено в експлоатация на оборудване (ДМА) за лабораторен комплекс
Индикатор 6 Брой изработени визуализационни табели.
Индикатор 7 Брой изработени стикери.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз