Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0005-C0001
Номер на проект: Д01-89/19.03.2012 г.
Наименование: "Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието"
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Управление, мониторинг и оценка на проекта
Подготовка на дейност 2 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
Изпълнение на дейност 2 Подкрепа на нови и започнали докторски програми
Изпълнение на дейност 3* Повишаване на научния потенциал на постдокторанти и млади учени чрез провеждане на обучение по модернизирани индивидуални планове
Подготовка на дейност 4 Стимулиране развитието на специализациите като форма на интеграция на ТУ – Варна с бизнеса и научното му обслужване
Изпълнение на дейност 4 Стимулиране развитието на специализациите като форма на интеграция на ТУ – Варна с бизнеса и научното му обслужване
Изпълнение на дейност 5 Изграждане на механизми и подпомагане на мобилността на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти
Подготовка на дейност 6 Модернизация на научната инфраструктура и изграждане на благоприятна среда
Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на устойчивост на проектните резултати и на политиката на ТУ – Варна за подпомагане на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти
Изпълнение на дейност 6 Модернизация на научната инфраструктура и изграждане на благоприятна среда
Подготовка на дейност 8 Информационна и промоционална кампания
Изпълнение на дейност 8 Информационна и промоционална кампания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 574 683 BGN
Общ бюджет: 372 201 BGN
БФП: 372 201 BGN
Общо изплатени средства: 434 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 114 937 BGN
2013 86 161 BGN
2014 110 486 BGN
2015 122 985 BGN
434 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 97 696 BGN
2013 73 237 BGN
2014 93 913 BGN
2015 104 537 BGN
369 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 240 BGN
2013 12 924 BGN
2014 16 573 BGN
2015 18 448 BGN
65 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз