Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175092070 Български институт по метрология
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1040 София бул. "Г.М.Димитров" 52Б
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" 08.09.2009 9 383 574 9 383 574 0 9 383 574 69,99 Приключен
Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги. 13.07.2011 314 609 314 609 0 314 609 24,37 Приключен
Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ) 04.03.2013 399 779 399 779 0 399 779 32,33 Приключен
Усъвършенстване на знанията и професионалните умения на персонала на БИМ с функции по законова метрология 21.06.2013 61 778 61 778 0 61 778 12,00 Приключен
Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули 24.01.2014 366 749 366 749 0 366 749 18,00 Приключен
„Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4.“ 10.04.2014 764 597 764 597 0 764 597 18,00 Приключен
Усъвършенстване на специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията 25.06.2014 72 812 72 812 0 72 812 16,23 Приключен
Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/ 25.06.2014 81 784 81 784 0 81 784 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз