Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0015-C0001
Номер на проект: СО/QMS/047/14.01.2008
Наименование: "Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия с европейските хармонизирани изисквания"
Бенефициент: "МДМ - 97" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: осигуряване на конкурентоспособност на произвежданите медицински изделия и на “МДМ-97” ООД чрез осигуряване на съответствието им с хармонизираните европейски директиви и стандарти и възможност за свободно движение на европейския и световен пазар
Дейности: Организиране на работата на екипа по проекта
Договаряне на услугите и доставките
Изпълнение на услугите
Реализация на доставките
Провеждане на прегледи, оценки и отчети на дейностите по проекта
Визуализация на изпълнението на проекта с финансовата подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие
Извършване на одит на проекта
сертифициране
изпитване в акредитирана изпитвателна лаборатория
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 253 BGN
Общ бюджет: 43 543 BGN
БФП: 21 772 BGN
Общо изплатени средства: 21 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 772 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 506 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 266 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 266 BGN
Финансиране от бенефициента 22 253 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз