Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0167-C0001
Номер на проект: СО/QMS/122/15.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на Микромотор ООД, София чрез въвеждане на международен стандарт за качество и сертификат за оценка на съответствието"
Бенефициент: "Микромотор" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: увеличаване конкурентоспособността и развитие на конкурентните предимства на „Микромотор” OOД, София.
Дейности: Мобилизиране на предложения екип по изпълнение на проекта
Избор на консултант по разработване на СУ, приемане на СУ
Избор на сертифициращ орган за сертифициране на разработената и внедрена СУ, издаване на сертификат
Сертификация за удостоверяване на съответствието на стоматологични микромотори, Издаване на сертификат за съответствие
Избор и доставка на измервателен микроскоп
Дейности за визуализация
Отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 025 BGN
Общ бюджет: 7 136 BGN
БФП: 3 568 BGN
Общо изплатени средства: 3 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 568 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 033 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 535 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
535 BGN
Финансиране от бенефициента 38 025 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз