Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000261630 Община Дупница
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Дупница 2600 Дупница пл. Свобода 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница” 16.09.2008 4 266 955 4 266 955 0 4 375 507 77,70 Приключен
Да осигурим достоен и независим живот 12.05.2008 53 107 48 822 5 400 47 384 12,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Дупница 12.01.2009 1 543 400 1 543 400 0 1 543 400 28,00 Приключен
"За да има щастие в детските очи" 19.06.2009 106 647 106 647 0 106 644 14,00 Приключен
Социално предприятие в гр. Дупница 11.11.2009 50 278 49 375 2 500 84 549 18,00 Приключен
“Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница” 05.02.2010 413 378 413 378 0 413 378 32,23 Приключен
Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на град Дупница 16.07.2010 2 803 204 2 803 204 0 2 662 763 26,30 Приключен
“ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИЯ СВЯТ” 03.09.2010 3 550 798 3 550 798 0 3 532 629 24,00 Приключен
“Социални асистенти на хора с увреждания” 05.11.2010 159 934 159 934 0 148 756 14,00 Приключен
„Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница” 03.06.2011 1 005 358 1 005 358 0 955 093 24,00 Приключен
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница" 23.06.2011 405 000 402 729 3 838 292 922 30,00 Приключен
"Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация" 14.12.2011 6 540 6 540 0 163 966 18,00 Приключен
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница 28.12.2011 670 626 669 732 1 263 650 850 24,00 Приключен
"Дом за всеки" 28.06.2012 6 036 497 6 036 497 0 6 036 497 37,17 Приключен
"Образовани и успешни" 27.12.2012 121 223 121 223 0 121 222 14,00 Приключен
Община Дупница- ефективна администрация в услуга на гражданите 23.10.2012 52 373 52 373 0 52 373 18,00 Приключен
Разкриване на Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж 04.12.2012 205 731 205 731 0 197 032 18,00 Приключен
Туристически район "Рила" 20.02.2013 483 231 483 231 0 459 070 24,00 Приключен
Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" 23.04.2013 477 705 477 705 0 453 820 24,00 Приключен
Компетента администрация 21.05.2013 39 786 39 786 0 39 786 12,00 Приключен
„СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГР.ДУПНИЦА“ 20.05.2013 5 407 314 5 407 314 0 5 147 152 29,30 Приключен
Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница 25.09.2013 129 479 129 479 0 156 489 15,00 Приключен
Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница 25.09.2013 15 048 15 048 0 37 578 15,00 Приключен
Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница 25.09.2013 323 251 323 251 0 247 787 15,00 Приключен
Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница 25.09.2013 93 556 93 556 0 119 480 15,00 Приключен
"Проектиране на обекти от ИПГВР на гр. Дупница - в подкрепа за следващия програмен период" 31.10.2013 515 288 514 345 942 513 445 20,00 Приключен
Ефективно прилагане на политики в Община Дупница 12.11.2013 58 836 58 836 0 58 836 9,00 Приключен
ЦНСТ ☺НАДЕЖДА☻ 05.03.2014 216 498 216 498 0 216 494 18,30 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Равен старт за всички" 17.06.2011 18,30 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Образователна интеграция в гр. Дупница – стъпка към социална и трудова реализация на деца и ученици от етническите малцинства 17.09.2013 13,17 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз